وزیر کشور برای آخرین بازدیدهای اربعینی به خوزستان آمد

صبح امروز وزیر کشور از طریق فرودگاه آبادان وارد خوزستان شد و مورد استقبال معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان قرار گرفت.

به منظور بررسی آخرین وضعیت تردد زوار اربعین در مرز بین المللی شلمچه، صبح امروز وزیر کشور و هیات همراه از طریق فرودگاه بین المللی آبادان وارد منطقه آزاد اروند شد.

به گزارش خبرنگار تواناخبر از آبادان، احمد وحیدی امروز سه شنبه ۱۴ شهریور ماه در راس هیاتی به منظور بازدید از آخرین وضعیت مرز اربعینی شلمچه از طریق فرودگاه بین المللی آبادان وارد خوزستان شد.

وزیر کشور در بدو ورود مورد استقبال ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان قرار گرفت.

بررسی آخرین وضعیت تردد زوار در مرز بین المللی شلمچه در آستانه ی اربعین حسینی در دستور کار سفر نیم روزه ی وزیر کشور به آبادان و خرمشهر است.
ببینید:

https://tavanakhabar.ir/1580کپی شد!