جواد خیابانی در ورزش۳:

VAR وارد نمی شود که نتیجه بازی ها را عوض کنند!

جواد خیابانی در برنامه ورزش ۳ از تخلفات و فساد در داوری فوتبال گفت.

چواد خیابانی مجری و گزارشگر پیشکشوت فوتبال در برنامه تلویزیونی ورزش۳ از فساد در داوری فوتبال گفت و اظهار داشت: VAR را وارد نمی کنند که آن نتیجه ای که می خواهند را در بازی در بیاورند!

ببینید:

https://tavanakhabar.ir/1567کپی شد!