دختر نوجوان ایرانی:

گوشواره ام را فروختم تا بتوانم به زیارت امام حسین بیایم

دختر نوجوان ایرانی در پیاده روی اربعین حسینی به خبرنگار می گوید که "با فروش گوشواره اش هزینه سفر به کربلا را مهیا کرده است.

مصاحبه ای از یک دختر نوجوان ایرانی در عراق، که اظهار می کند برای تهیه ی هزینه ی سفر به کربلا و زیارت در ایام اربعین حسینی گوشواره‌اش را فروخته است؛ مورد توجه کاربران مجازی قرار گرفته و جامعه ی اسلامی را تحت تأثیر احساسات پاک و اعتقادات‌ بی پیرایه ی این نوجوان مسلمانان شیعه قرار داده است.

ببینید:

https://tavanakhabar.ir/1545کپی شد!