وزیر آپ از پول بیشتر برای آموزش بهتر گفت؛ نماینده تهران تهدید به استیضاح کرد

اظهار نظر عجیب وزیر آموزش و پرورش واکنش شدید نماینده تهران را در پی داشت.

وزیر آموزش و پرورش که در اظهار نظری عجیب درباره مدارس خصوصی گفته بود “شما وقتی یک ماشین مدل بالا می خواهید، باید پول بیشتر بدهید”، واکنش شدید علی خضریان نماینده تهران را در پی داشت.

رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی با مجری گری المیرادشریفی مقدم در واکنش به اشاره ی مجری به مدارس خصوصی بکی از مسولین گفت: شما وقتی یک ماشین مدل بالا می خواهید، باید پول بیشتری بدهید.

المیرا شریفی مقدم مجری تلویزیون در پاسخ به اظهارات وزیر ابراز داشت: نباید بگویید فقط آنها که پول دارند باید از آموزش خوب بهره مند بشوند؛ آموزش کالا نیست و در قانون اساسی آموزش رایگان به شرط کیفیت آموزشی خوب قید شده است.

علی خضریان نماینده ری، تهران و شمیرانات در واکنش به اظهارات عجیب وزیر در توئیتر خود نوشت: دفاع غیرمسئولانه جناب رضا مراد صحرایی از طبقاتی شدن مدارس که به قول رهبری این بی عدالتی محض به هیچ وجه قابل قبول نیست حاکی از عدم باور وی به عدالت آموزشی در آموزش و پرورش است. لذا به احترام فرزندانی که آموزش رایگان و با کیفیت حق قانونی آنهاست استیضاح وزیر را پیگیری می‌کنیم.

ببینید:

https://tavanakhabar.ir/1526کپی شد!