خبرنگار معروف صدا وسیما: احمدی نژاد برای ترور رهبری اقدام کرد!

آمنه سادات ذبیح پور خبرنگار صدا و سیما در پستی اینستاگرامی مدعی شده احمدی نژاد قصد ترور مقام معظم رهبری از طریق سحر و جادو را داشته است. این خبرنگار ادعا کرد که برای خنثی کردن این ترور مجبور شدند “باطل سحر” پیدا کنند.

https://tavanakhabar.ir/150کپی شد!