کارکنان پتروشیمی مارون در حال خدمت‌رسانی زائران اربعین حسینی

کارکنان شرکت پتروشیمی مارون در قالب موکب خدام الحسین در نقطه صفر مرزی به خدمت‌رسانی زوار حسینی مشغولند.

به گزارش تواناخبر و به نقل از روابط عمومی و ارتباطات بین الملل شرکت پتروشیمی مارون، کارکنان این پتروشیمی در قالب موکب خدام الحسین شرکت پتروشیمی مارون، بصورت شبانه روزی در نقطه صفر مرزی مشغول خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی هستند.

ببینید:

https://tavanakhabar.ir/1489کپی شد!