سردبیر تواناخبر:

قاطبه‌ی مسولین شهرستان بندرماهشهر دچار گفت‌وگو هراسی هستند

سردبیر تواناخبر در نشست خبری در شهرداری بندرماهشهر، با انتقاد از گفت‌وگو هراسی، مسولین را به حرف زدن با مردم و ایجاد شفافیت در امور دعوت نمود.

به گزارش تواناخبر، در نشست خبری شهرداری و شورای اسلامی بندرماهشهر با اصحاب رسانه، سردبیر تواناخبر با انتقاد از گفت‌گو هراسی مسئولان، توضیح امور برای مردم و برقراری شفافیت و رفع ابهامات را در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب و در ابتدا به نفع مسولین تعبیر نمود.

ببینید:

https://tavanakhabar.ir/1484کپی شد!