انتقاد معاون استاندار خوزستان به مدیریت سوخت در استان

محمد خانچی معاون استاندار خوزستان در حضور تعدادی از خبرنگاران به شیوه مدیریت سوخت در استان خوزستان انتقاد کرد.

به گزارش توانا خبر؛ محمد خانچی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان در نشستی که در فرمانداری ویژه خرمشهر برگزار شد، در جمع تعدادی از اهالی رسانه نسبت به شیوه ی مدیریت سوخت و گزارش های اشتباهی که مسولین مربوطه به تهران ارسال می کنند انتقاد کرد.

خانچی در اینباره گفت: از چذابه تا خرمشهر آمدیم و بنزین وجود نداشت؛ ۴ جایگاه [سوخت] مراجعه کردیم که همه تعطیل بودند!

وی با انتقاد از کتمان مسولین مربوطه نسبت به تعطیل بودن جایگاه ها، اظهار داشت: مسؤل به من می گوید اطلاعات شما غلط است؛ در صورتی که خودم شاهد هستم؛ آنوقت [در این شرایط] به تهران گزارش می دهند که مشکلی [در این زمینه] نیست!

ویدئو:

https://tavanakhabar.ir/1338کپی شد!