کارگردان فیلم لیلا به زندان محکوم شد

کارگردان فیلم لیلا به اتهام تبلیغ علیه نظام بواسطه ساخت فیلم لیلا به ۶ ماه حبس محکوم شد.

به‌نوشته‌ی اعتمادآنلاین در متن حکم او آمده است: شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران سعید روستایی کارگردان فیلم برادران لیلا را به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد، که یک بیستم آن قابل اجرا و مابقی به مدت ۵ سال تعلیق شده است، مستند این حکم، ساخت و پخش فیلم برادران لیلا در جشنواره کن بوده است.

همچنین در این حکم و به عنوان تعلیق مراقبتی، آقای روستائی در ایام تعلیق موظف به ۱. خودداری از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسائل موثر در آن در ایام تعلیق ۲. خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص فعال در عرصه فیلمسازی در ایام تعلیق ۳. گذراندن دوره فیلمسازی با حفظ منافع ملی و اخلاقی در دانشکده صدا و سیما قم به میزان ۲۴ ساعت در ایام تعلیق شده است.

https://tavanakhabar.ir/1308کپی شد!