فرمانده گارد بنادر کشور بازداشت شد

فرمانده گارد بنادر خرمشهر به اتهام ارتکاب ارتشا بازداشت شد.

در ادامه بررسی پرونده ارتشاء در گمرک خرمشهر، فرمانده گارد بنادر کشور بهمراه رئیس حفاظت گارد بندر خرمشهر بهمراه چند کارمند دیگر از گمرک خرمشهر به جرم دریافت رشوه دستگیر و با دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خرمشهر روانه زندان شدند.

تاکنون تعدادی از دستگیر شدگان آزاد و  تعدادی نیز احتمالا در آینده دستگیر خواهند شد، این پرونده برای بررسی دقیق تر و کامل تر هم اکنون مفتوح است و تحقیقات در خصوص ابعاد تخلفات صورت گرفته ادامه دارد و دادسرای خرمشهر تا مشخص نشدن کامل جزئیات این پرونده و دستگیری تمام متهمان و عوامل آن، تحقیقات و بررسی های خود را ادامه خواهد داد.
/منبع رکنا

https://tavanakhabar.ir/1306کپی شد!