"اهواز گردی" با مجتبی گهستونی

پروژه ساخت مستند از ظرفیت گردشگری و میراث‌فرهنگی اهواز توسط تیم اهوازگردی و با محوریت کنشگر و روزنامه نگار مشهور حوزه گردشگری کلید خورد.

پروژه ساخت محتوای سمعی_بصری از اماکن و سازه های تاریخی و فرهنگی اهواز با هدف آشنایی شهروندان و گردشگران با ظرفیت گردشگری شهر اهواز توسط مجموعه ی “اهواز گردی” و استاد “مجتبی گهستونی” کلید خورد.

گهستونی با سابقه ترین کنشگر و روزنامه نگار حوزه میراث‌ فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان خوزستان است که در مدت ۲۵ سال فعالیت حرفه ای خود چند صد مقاله، یادداشت، پژوهش، گزارش و محتوا در حوزه ی یاد شده تولید کرده است.

ببینید:

https://tavanakhabar.ir/1284کپی شد!