گزارش صدا و سیما از آورهال موفقیت آمیز پتروشیمی مارون

در پی آورهال موفقیت آمیز در پتروشیمی مارون و تعمیرات اساسی کمپرسور الفین با تکیه بر توان متخصصین داخلی و مهندسین این شرکت؛ واحد الفین با ۹۵ درصد توان خود در حال تولید می باشد.

گزارش صدا و سیمای مرکز خوزستان در این زمینه را ببینید:

https://tavanakhabar.ir/1270کپی شد!