دادگستری از وزارت نیرو خواستار انفصال مدیرعامل آب و برق خوزستان شد

دادگستری خوزستان در نامه‌ای به وزارت نیرو خواستار اجرای حکم سه سال انفصال از خدمات دولتی برای مدیرعامل شرکت آب و برق خوزستان شد.

در این نامه خطاب به تقی زاده معاون وزارت نیرو، آمده است: فرهاد ایزدجو به اتهام استنکاف از انجام دستور قضایی محکوم به ۳ سال انفصال از خدمات دولتی گردید؛ دستور فرمایید چنانچه نامبرده در آن وزارت یا سازمان‌های دولتی وابسته اشتغال داشته باشد به مدت سه سال منفصل گردد.

 

 چندی پیش در پی شکایت یک شرکت خصوصی از مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، فرهاد ایزدجو به سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.این حکم در شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر خوزستان بررسی و رای آن به صورت قطعی صادر شده است.

 

بنا به گفته محمد امین مفرج مدیر دفتر حقوقی سازمان آب و برق خوزستان در دهه ۸۰ یک شرکت خصوصی برای تاسیس کارگاه و فعالیت در اراضی حریم یکی از سدهای استان مجوزی اخد کرده بود و به دلایل حفاظتی سازمان نمی‌توانست با فعالیت کارگاه مزبور موافقت نماید، از این رو آن شرکت در مقابل سازمان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

فارس

https://tavanakhabar.ir/124کپی شد!