انتصاب “رضا نجاتی” به معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان

“قاسم سلیمانی دشتکی” استاندار استان خوزستان طی حکمی “رضا نجاتی” را به سرپرستی معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان منصوب کرد.

“رضا نجاتی” از با سابقه ترین نیروهای وزارت کشوری استان است که مناصب متعدد بخشداری، معاونت فرمانداری، فرمانداری، مدیرکلی اداره سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری، مدیرکلی انتظامی و مرزی، مدیرکلی حوزه ریاست استانداری، مدیرکلی بازرسی و ارزشیابی عملکرد، سخنگویی ستاد مدیریت کرونا و … را در رزومه ۲۶ ساله ی خود دارد.

در چند سال گذشته انتقادات شدیدی از طرف کنشگران سیاسی و اجتماعی استان به سمت معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان روانه بوده؛ تا آنجا که وزارت کشور نیز بارها نارضایتی خود از عملکرد معاونت فوق را بصورت رسمی اعلام نموده بود.

رتبه ی عملکردی بسیار پایین این معاونت در مقایسه با سایر استانها نیز یکی از دلایل نارضایتی وزارت کشور از معاونت مذکور بود.

منتقدین معتقد بودند که عدم استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه ی وزارت کشوری در معاونت مذبور باعث بوجود آمدن چالش های متعددی در استان شده است.

“علی حسین حسین زاده” که تا ۲۳ اسفند عهده دار این سمت بود، از اساتید دانشگاه علمی_کاربردی اهواز است.

https://tavanakhabar.ir/120کپی شد!