مجمع عمومی سالیانه فجر انرژی ۲۸ تیر برگزار می شود

مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1401/12/30 شرکت فجر انرژی خلیج فارس چهارشنبه 28 تیر ماه در سالن بین المللی نیایش برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فجر انرژی خلیج فارس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۰ این شرکت چهارشنبه ۲۸ تیر ماه ساعت ۱۰ صبح در سالن بین المللی نیایش تهران برگزار می شود.

در این مجمع گزارش های هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۱۲/۳۰ قرائت و صورت های مالی این دوره بررسی و تصویب خواهد شد.

همچنین حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل انتخاب و میزان حق الزحمه ایشان در این مجمع تعیین خواهد شد.

تقسیم سود، تعیین پاداش هیئت مدیره، تعیین حق الزحمه اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین روزنامه های کثیر الانتشار از دیگر دستورات این جلسه است.

https://tavanakhabar.ir/1117کپی شد!