"ملاشیه" کلکسیونی از کاستی های زیرساختی استان خوزستان

"امین غفاری" خبرنگار و مطالبه گر خوزستانی با تهیه گزارش تصویری_میدانی از ملاشیه، به برسی قسمتی از معضلات زیرساختی این منطقه از کلان شهر اهواز پرداخته است.

“امین غفاری” در کانال خود در پلتفرم ایتا ( aminghafari_ir@ ) درباره گزارش میدانی_تصویری خود از ملاشیه نوشته است:
یکی از اهالی به نام سعید راهنمای ما در ملاشیه بود. سعید از کودکی در ملاشیه زندگی میکرده. از زمانی که ملاشیه چیزی شبیه به یک روستا بوده! تا الان که حدود ۶۵ هزار نفر جمعیت دارد.

سعید می‌گفت که هر سال در عید غدیر به همراه همسایه‌ها موکب عید غدیر برپا می‌کردیم، اما امسال با توجه به تنش آبی که اتفاق افتاد با پولِ موکب برای اهالی محل آب شرب خریداری کردیم.

ظاهر خیابان های ملاشیه به سه شکل بود؛ برخی آسفالت بودند و شرایط مطلوبی داشتند، تعداد زیادی آسفالت بودند، اما به‌دلیل حفاری‌ آبفا و عدم آسفالت مجدد شرایط بدی داشتند، تعدادی زیادی از کوچه‌ها هم بود که به تازگی به وجود آمده بود و هیچ آسفالتی نداشت.

در بازدیدی که از برخی خیابان‌ها داشتیم، متوجه اتصال آب تعدادی از منازل شدیم‌؛ آبی که البته «غیرقابل شرب» بود و ساعات محدودی در لوله جریان داشت!

اما آبفا درباره علل بروز تنش آبی ملاشیه به این موارد اشاره کرد:
ظرفیت پایین شبکه آب‌رسانی منطقه ملاشیه با توجه به توسعه
خارج از چهارچوب این منطقه شامل لوله‌کشی، پمپ آب و…
قرار دادن پمپ‌های آب خانگی به طور مستقیم در ابتدای مسیر لوله آب، لوله‌کشی غیر مهندسی و نشتی و شکستگی لوله‌ها

آبفا درباره آخرین اقدامات انجام شده گفت:
یک خط فرعی جهت تقویت شبکه آب ملاشیه به خط آب این منطقه متصل شده؛ یک عدد پمپ آب از خارج استان خریداری شده و پیگیری‌ها جهت انتقال و اتصال آن به شبکه آب ملاشیه جهت تقویت شبکه آب شرب ادامه دارد.

گزارش تصویری:

https://tavanakhabar.ir/1064کپی شد!