کشتارگاه اهواز، جعفری چگنی، دادستان اهواز خوراک خبرخوان خوراک اتم

پس از انتشار گزارشی از وضعیت فجیع و اسفبار تنها کشتارگاه دام کلان شهر اهواز، دادستانی مرکز استان خوزستان بعنوان مدعی العموم به موضوع اعمال غیرقانونی کشتارگاه اهواز بر علیه بهداشت و سلامت جامعه ورود کرد.