پالایشگاه آبادان خوراک خبرخوان خوراک اتم

با شنیده شدن صدای انفجار در شامگاه دیشب پنجشنبه ۱۰ شهریور گمانه های مختلفی درباره علت صدا مطرح شد؛ که روابط‌عمومی پالایشگاه آبادان در اینباره اطلاعیه ای صادر نمود است