دادستان خوراک خبرخوان خوراک اتم

دادستان اهواز گفت: در سال گذشته بیش از ۱۰۰ فقره کیفرخواست در بحث جرائم اقتصادی و مفاسد اداری در سطح استان خوزستان از مدیران و مقامات ارشد و کارکنان اداری رسیدگی و کیفرخواست آن‌ها صادر شد.