حضور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در غرفه پتروشیمی امیرکبیر

 
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی ، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و مدیرعامل هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) از غرفه پتروشیمی امیرکبیر در نمایشگاه نفت و گاز بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی امیرکبیر، میرهاشم موسوی،ابراهیم بازیان و مسعود اسم خانی در غرفه پتروشیمی امیرکبیر حضور یافتند.

همچنین شماری از مدیران وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در غرفه پتروشیمی امیرکبیر حضور یافتند.

https://tavanakhabar.ir/968کپی شد!