آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی امیر کبیر، برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ منتشر شد


بر اساس این آگهی از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت شده است تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ در استان تهران، شهر تهران به آدرس مجتمع فرهنگی آموزشی آدینه واقع در تهران، بزرگراه آبشناسان، جنت آباد شمالی، خیابان جوانمرد، انتهای کوچه دهم، ساختمان ۱۱۰ برگزار می‌شود، حضور بهم رسانند.

https://tavanakhabar.ir/9140کپی شد!