کارکنان پتروشیمی خوزستان خور زنگی را پاکسازی کردند

کارکنان شرکت پتروشیمی خوزستان در یک رویداد زیست محیطی به پاکسازی خور پرداختند.

به گزارش تواناخبر به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی خوزستان؛ کارکنان شرکت پتروشیمی خوزستان در یک رویداد زیست محیطی به پاکسازی خور زنگی پرداختند.

در این برنامه دکتر صالح احمدی مدیرعامل شرکت پتروشیمی خوزستان به همراه تعدادی از  کارکنان دوستدار محیط زیست شرکت پتروشیمی خوزستان. سلیمانی ریاست محیط زیست شهرستان بندرماهشهر و مهندس قانع رییس محیط زیست سازمان منطقه ویژه پتروشیمی حضور به هم رسانیدند.

خور زنگی یکی از زیست بوم های مهم اکوسیستم منطقه ویژه میباشد و آلودگی هر یک از خورهای زنگی، جعفری، غزاله، احمدی و غنام در نهایت منجر به آلودگی و تخریب اکوسیستم منحصر بفرد منطقه می شود.

با توجه به این نکته، رها سازی ضایعات انسانی و صنعتی در اطراف و بستر خورها، علاوه بر تخریب اکوسیستمی و از بین رفتن گونه های زیستی، موجب ایجاد مناظر زشت حاشیه خورها میگردد پس حفاظت و بهسازی از آنها در منطقه امری ضروری تلقی می شود.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی خوزستان، صبح امروز مدیرعامل محترم پتروشیمی خوزستان جناب آقای دکتر رضاصالح احمدی به همراه تعدادی از کارکنان دوستدار محیط زیست این شرکت در حضور  مهندس سلیمانی رئیس اداره محیط زیست شهرستان بندرماهشهر و ریاست محیط زیست سازمان منطقه ویژه پتروشیمی مهندس قانع اقدام به پاکسازی حاشیه  خور زنگی در سایت ۴ منطقه ویژه (روبروی شرکت پتروشیمی خوزستان) کرده‌اند.

https://tavanakhabar.ir/884کپی شد!