معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان:

پیگیر بازگشت زائران ایرانی هستیم

توضیحات ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان و جانشین ستاد اربعین حسینی در رابطه با تحولات منطقه و مصدود شدن مرزهای عراق

ببینید:

https://tavanakhabar.ir/408کپی شد!