رفتار عجیب رئیس کمیسیون آموزش مجلس با معلم خوزستانی در شبکه‌های مجازی فراگیر شد!+فیلم

ویدئویی از رفتار غیر متعارف رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با جمعی از معلمان، واکنش انتقادی کاربران فضای مجازی را در پی داشته است.

به گزارش تواناخبر، ویدئویی از رفتار غیر متعارف علیرضا منادی سفیدان، نماینده مردم تبریز و رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با جمعی از معلمان و یک معلم خوزستانی، انتقاد و اعتراض مردم در فضای مجازی را در پی داشته؛ و ویدئوی مذبور در کانالها و پیج های معاند در حال چرخیدن است.

در ویدئوی یاد شده دیده می شود؛ در حالی معلم خوزستانی به طرح مشکل در نزد رییس کمیسیون آموزش مجلس می پردازد که علیرضا منادی سفیدان با بی حوصلگی و بی تفاوتی به خوردن و آشامیدن مشغول است.

در ابتدای ویدئو معلم خوزستانی می گوید: شما گفتید “محض رضای خدا کارتان را پیگیری می کنم”. سپس صدای فردی به نظر می رسد از کارکنان دفتر یا نزدیکان رییس کمیسیون آموزش مجلس است شنیده می شود که با تایید موضع نماینده تبریز، خطاب به معلم خوزستانی می گوید: بله دیگه، دکتر درست می گوید؛ چون که شما مال حوزه تبریز [، آذرکوه و اسکو] نیستید که!
/تواناخبر

https://tavanakhabar.ir/1752کپی شد!