نجات معجزه‌آسای دختری که قصد خودکشی داشت، توسط جوان اهوازی+فیلم

ویدئویی منتشر شده است که نشان می دهد دختری که به قصد دارد  از روی یکی از پل های شهر اهواز بپرد و خودکشی کند؛ بصورتی معجزه آسا توسط یک مرد جوان نجات پیدا می کند.

از زمان وقوع این اتفاق و هویت مرد جوان اطلاعاتی منتشر نشده است.
/تواناخبر

https://tavanakhabar.ir/1717کپی شد!