حواشی جدید دانشگاه شهید چمران اهواز؛

برکناری های گسترده نیروهای انقلابی در دانشگاه شهید چمران اهواز

دو سیاست قطعی در دوسال گذشته در دانشگاه شهید چمران حاکم شده که در سیاست اول بایکوت و گوشه راندان فعالان ستاد سید ابراهیم رییسی در خوزستان و سیاست دوم تقابل با نهادهای انقلابی و مذهبی بوده است. در طول‌مدیریت دوسال گذشته بیش از چندین بار با مجموعه بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی دانشجویان و سایر نهادهای انقلابی داخلی و خارجی تقابل شده است. به طوری که هر نهاد انقلابی فعال دانشگاه مورد بی مهری قرار می گیرد.

به گزارش گروه سیاسی«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دانشگاه پر حاشیه شهید چمران اهواز که در دو سال گذشته آبستن حوادث و حاشیه ها شده است، در بحبوبه بازگشایی دانشگاه شاهد اتفاقات تلخ و پر غصه ی شده است.
به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز بزرگترین دانشگاه جنوب غرب کشور است که نقش مهم و حیاتی در توسعه فرهنگی و اجتماعی بخش مهمی از کشور را داراست.

تکاپو و تحرک دانشگاه در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و کشاورزی و فنی ‌و‌مهندسی می تواند در پهنه وسیع از اقتصاد و اجتماع کشور اثر بگذارد و زمینه پویایی تولید و کاهش تورم را فراهم ساخته و زمینه تحقق شعار سال را ایجاد کند.

همه این ظرفیت های نهفته و آشکار دانشگاه در صورتی فعلیت پیدا می کنند که مدیریتی پیش‌برنده و تحول خواه و جوان و دور اندیش و آینده نگر پشت فرمان دانشگاه راهبری کند. در دو سال گذشته به طور قاطع میتوان گفت ، دولت ایت الله رییسی بازنده اصلی در دانشگاه شهید چمران بوده است و همه این ظرفیت های مهم که می‌توانست استان خوزستان را دگرگون سازد بلااستفاده مانده و انبوهی از نارضایتی اجتماعی و سیاسی را تولید کرده است.

اسرائیلی خطاب کردن بسیج دانشجویی

تحصن مکرر پرسنل و نارضایتی انبوه و انباشته پرسنل دانشگاه، اسرائیلی خطاب کردن بسیج دانشجویی و رکود سنگین در فعالیت فرهنگی از جمله کرسی های آزاداندیشی و ترویج اباحه گری، مسایل غیر شفاف در ارتقا علمی استاندار سابق در گروه معماری و نحوه تبدیل وضعیت مدیر مالی و مدیریت غلط امور‌ دانشحویی و مماشات با اهانت کنندگان و اغتشاشگران با وجود تاکید دستگاهای امنیتی، گماردن نیروهای اصلاح طلب در پست های کلیدی از جمله معاون پژوهشی، مدیر اداری و مشاور عمرانی و فنی از جمله نابسامانی های دانشگاه شهید چمران اهواز است.

امروز برای همگان و دلسوزان انقلاب محرز شده است که طراحان و بهره برداران اصلی و پشت پرده در بسیاری از مسایل جریان دانشگاه، اصلاحات و تیم برجام گرایان است که در دولت قبل مسولیت داشته و اکنون نیز همچنان با تغییر آرایش با رندی تمام گلوگاه ها را تسخیر کردند.  برخی روسای دانشکده ها، معاونان اصلی دانشگاه و مدیران میانی همه متعلق به جریان غربگرا هستند که حتی در اغتشاشات سال گذشته با اغتشاشگران همراهی داشتند.  به طوری که در دو سال گذشته هیچ برنامه فرهنگی و اجتماعی حول گفتمان آیت الله رییسی در دانشگاه تبیین نشده و گویی رییس دولت کسی دیگر است!

دو سیاست قطعی در دوسال گذشته در دانشگاه شهید چمران حاکم شده که در سیاست اول بایکوت و گوشه راندان فعالان ستاد آیت الله رییسی در خوزستان و سیاست دوم تقابل با نهادهای انقلابی و مذهبی بوده است. در طول‌مدیریت دوسال گذشته بیش از چندین بار با مجموعه بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی دانشجویان و سایر نهادهای انقلابی داخلی و خارجی تقابل شده است. به طوری که هر نهاد انقلابی فعال دانشگاه مورد بی مهری قرار می گیرد.

این دوسیاست جز تولید فضای فرهنگی اباحه گری و بی بندوباری و تضعیف افراد انقلابی دانشگاه ماحصل نداشته است و این را میتوان در جریان اغتشاشات گذشته دید که سکوت معنی دار مدیران باعث توهین به ارزش‌های انقلاب در دانشگاه شد .

تخلیه نیروهای انقلابی

طی چند روز گذشته و در حالی که همه درحال بهره برداری و استفاده از ایام اربعین بودند، به شکل شبانه دکتر شاکریان معاون مالی و اداری دانشگاه شهید چمران اهواز که جزو خانواده شاهد و ایثارگر و بیش از ۷سال سابقه ریاست بسیج اساتید خوزستان و ستاد انتخاباتی آیت الله رییسی را برعهده داشته، شبانه و کودتا طور‌ برکنار و فردی که از اعضای فعال ستاد روحانی است جایگزین کرد. 

این پروژه پاکسازی آنهم در بحبوحه بازگشایی دانشگاه که ضد انقلاب به اغتشاشات در دانشگاه طمع کردند، آیا به سود انقلاب است؟ دلسوز انقلاب در این شرایط باید به فکر تقویت جریان مومن و انقلاب باشد! دشمن این را پاس گل طلایی تصور می کند و جسورانه وارد عمل می‌شود.

این حذف جریان انقلابی با ورود استاندار انقلابی خوزستان و مسول بسیج اساتید و سایر نهادهای انقلابی همراه بوده است و واکنش نمایندگان مجلس را همراه داشته است که امید است آیت الله رییسی و وزیر محترم علوم و سایر دلسوزان دانشگاه مانع از حذف جریان مومن در دانشگاه شهید چمران اهواز شوند.

گزارش از هادی هدایت زاده

https://tavanakhabar.ir/1606کپی شد!